ReadyPlanet.com
dot
dot
หลักสูตรอบรม
dot
bulletออทิสติก
bulletสติปัญญา
bulletร่างกายหรือสุขภาพ
bulletการเรียนรู้
bulletพฤติกรรมและอารมณ์
bulletภาษาและการสื่อสาร
bulletการเห็น
bulletการได้ยิน
bulletพิการซ้อน
dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
bulletโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์
bulletสถิติคนพิการ
bulletสถิติการศึกษา สพฐ.
dot
Newsletter

dot


เพลง
สมาคมวิจัยทางการศึกษาพิเศษ
ดวง
ประสาทสัมผัส
ออทิสติก
ดาวน์โหลด
วิจัย พิเศษ


visual support กับ ออทิสติก article

รูปภาพขั้นตอนการทำกิจกรรม

คุณลักษณะ: รูปภาพขั้นตอนการทำกิจกรรม ซึ่งได้จากการวิเคราะห์งานหรือกิจกรรมที่เด็กควรจะทำในแต่ละวัน ความละเอียดของขั้นตอนขึ้นอยู่กับความสามารถของเด็กแต่ละคน รูปภาพขั้นตอนนี้ ทำให้เด็กที่บกพร่องทางภาษาและการสื่อสาร เข้าใจและมองภาพรวมสิ่งที่ตนเองจะต้องทำตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้าย เด็กจะลดความกังวลต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

visual support กับการพัฒนาบุคคลออทิสติก โดย ครูกาญจนา  ตะวันชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดภาษาและการสื่อสาร

สินค้าหรือบริการที่ 2 article
สินค้าหรือบริการที่ 3 articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

การศึกษาพิเศษ เพื่อคนพิเศษ
ที่อยู่ :  เลขที่ 4641 เขต   ดินแดง แขวง ดินแดง
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ : 10400
เบอร์โทร :  02-2450448 ต่อ 117      มือถือ :  081-9653899
อีเมล : .sedthailand@gmail.com
เว็บไซต์ : http://www.sedthailand.com