ReadyPlanet.com
dot
dot
หลักสูตรอบรม
dot
bulletออทิสติก
bulletสติปัญญา
bulletร่างกายหรือสุขภาพ
bulletการเรียนรู้
bulletพฤติกรรมและอารมณ์
bulletภาษาและการสื่อสาร
bulletการเห็น
bulletการได้ยิน
bulletพิการซ้อน
dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
bulletศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง
bulletโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์
bulletสถิติการศึกษา สพฐ.
dot
Newsletter

dot


เพลง
สมาคมวิจัยทางการศึกษาพิเศษ
ดวง
ประสาทสัมผัส
ออทิสติก
ดาวน์โหลด
วิจัย พิเศษ


ชุดภาพส่งเสริมการเรียนรู้คำศัพท์ article

 1. เครื่องแต่งกาย           14. บุคคล     

2. ของใช้ในบ้าน            15.  ร่างกาย 

3. เครื่องใช้ไฟฟ้า           16. อากาศ  

4. ดนตรี                       17. พาหนะ 

5. สถานที่                     18. กีฬา 

6.สัตว์                          19.  เวลา 

7. อาหาร                      20. รูปเลขาคณิต 

8. ผลไม้                       21.ดอกไม้ 

9. ผัก                           22. ประเพณี 

10.กริยา                       23. นาฬิกา 

11. จำนวน                    24. อื่นๆ  

12.สิ่งของ                    25. ตัวอย่างการนำไปใช้  

13.สี
นวัตกรรม และสื่อสนับสนุนการเรียนรู้

รูปภาพสนับสนุนการเรียนรู้ article