ReadyPlanet.com
dot
dot
หลักสูตรอบรม
dot
bulletออทิสติก
bulletสติปัญญา
bulletร่างกายหรือสุขภาพ
bulletการเรียนรู้
bulletพฤติกรรมและอารมณ์
bulletภาษาและการสื่อสาร
bulletการเห็น
bulletการได้ยิน
bulletพิการซ้อน
dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
bulletโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์
bulletสถิติคนพิการ
bulletสถิติการศึกษา สพฐ.
dot
Newsletter

dot


เพลง
สมาคมวิจัยทางการศึกษาพิเศษ
ดวง
ประสาทสัมผัส
ออทิสติก
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ดาวน์โหลด
วิจัย พิเศษ


รูปภาพสนับสนุนการเรียนรู้ article

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการใช้รูปภาพสนับสนุนการเรียนรู้   โดย ดร.สมพร  หวานเสร็จ

รูปภาพสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการมอง แบ่งเป็นหมวด ดังนี้

1. ตารางเวลาและกิจกรรม 

2. การแลกเปลี่ยนข้อมูล

3. แบบตรวจสอบรายการ

4. กิจกรรมที่พึงประสงค์ 

5. การสร้างทางเลือก

6. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ

7. ตัวอย่างการวิเคราะห์งาน

 

 
รูปภาพสนับสนุนการเรียนรู้

ชุดภาพส่งเสริมการเรียนรู้คำศัพท์ article
ชื่อกิจกรรม article