ReadyPlanet.com


การศึกษาพิเศษในทศวรรษหน้าควรเป็นอย่างไร


การศึกษาพิเศษในทศวรรษหน้าควรเป็นอย่างไร เพราะผู้ใหญ่ในกระทรวงพูดแต่เด็กปกติค่ะ ข่าวการปฏิรูปการศึกษาพิเศษ ยังไร้วี่แววผู้ตั้งกระทู้ พ่อแม่เด็กพิเศษ :: วันที่ลงประกาศ 2010-12-21 23:05:12


1

ความคิดเห็นที่ 1 (2122445)

ควรเน้นเกี่ยวกับการสร้างความเท่าเทียมอย่างแท้จริง เพื่อให้คนพิการกับคนปกติอยู่ร่วมกันได้ ครับ เด็กพิการควรได้รับโอกาสทางการศึกษาทุกรูปแบบ เช่น เรียนอยู่ที่บ้านผ่าน เวบ หรือสื่อ CAI เพราะเด็กพิการหลายคนมาโรงเรียนลำบากมากๆ แต่สติปัญญาใช้้ได้ ก็ควรได้รับโอกาสทางศึกษาด้วย ครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ผู้ปกครองเด็กพิการร่างกาย วันที่ตอบ 2010-12-21 23:09:13


ความคิดเห็นที่ 2 (2122484)

ภาพสไลด์เวลาด้วยจอ wide แล้วแตกมาก อ่านไม่ค่อยได้เลยค่ะ  อาจต้องปรับปรุงภาพใหม่

ผู้แสดงความคิดเห็น โลมไสล วันที่ตอบ 2010-12-22 12:54:46


ความคิดเห็นที่ 3 (2124063)

พัฒนาระบบฐานข้อมูลคนพิการ ให้เชื่อมโยงเครือข่ายทุกณะทรวงเพื่อป้องกันการให้บริการซ้ำซ้อน สิ้นเปลืองงบประมาณ ครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ครูการศึกษาพิเศษ วันที่ตอบ 2011-01-19 00:10:55


ความคิดเห็นที่ 4 (2124065)

คนพิการบางคนได้รับรถเข็นหลายคันแต่ไม่ใช้ซักคันลย ครับ ดังนั้นควรมีการพัฒนาระบบการให้ความช่วยเหลือครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ผ่านมาดู วันที่ตอบ 2011-01-19 00:15:01


ความคิดเห็นที่ 5 (2124227)

การศึกษาพิเศษ ควรเน้นคุณภาพมากขึ้น เช่น มีการทำ IEP จริง ให้โอกาสผู้ปกครองมีส่วนร่วม มีคนที่เกี่ยวข้องกับเด็ก มีการวัดประเมินผลที่เป็นรูปธรรม ครับ อีกอย่างควรมีการส่งต่อข้อมูลระหว่างโรงเรียนด้วยเพราะไปทุกที่ก็ต้องเริ่มใหม่ทั้งหมด

ผู้แสดงความคิดเห็น วัฒน์ วันที่ตอบ 2011-01-21 22:04:56


ความคิดเห็นที่ 6 (2124429)

ขอแค่มามาตรการติดตามการบังคับใช้กฎหมาย ครับ เพราะกฎหมายคนพิการดีมากแต่การนำไปใช้ยังไม่ทั่วถึง คนพิการยังไม่ได้รับสิทธิ์ที่เท่าเทียมกับคนทั่วไปครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น คนแวะมาอ่าน วันที่ตอบ 2011-01-24 18:15:57


ความคิดเห็นที่ 7 (2125234)

  

       โรงเรียนมัธยมที่อยู่ในรายชื่อจากประกาศของกระทรวงศึกษาธิการทีให้รับนักเรียนเข้าเรียนร่วมหรือให้รับนักเรียนเข้าเรียนร่วมในเขตกทม.

เมื่อแม่ไปติดต่อหลายโรงเรียน(มากกว่า5โรงเรียน)ปรากฎว่าส่วนใหญ่เมื่อแม่ไปติดต่อแล้วถูกปฏิเสฐการรับเข้าเรียน(ซึ่งลูกเป็นแอลดี)

โดยให้เหตุผลว่าไม่มีครูด้านนี้โดยเฉพาะ แม่มักถูกมองดูเหมือนแม่พาลูกมาสร้างภาระให้กับโรงเรียน  รู้สึกเศร้าและเสียใจมาก สงสารลูก

(ซึ่งจากการอ่านหลักการที่ว่าจะจัดการให้การศึกษาให้กับเด็กพิการและให้เด็กพิการได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงเป็นหลักการดีแต่การปฏิบัติล้ม

เหลวอย่างมาก)จึงจำเป็นต้องให้ลูกเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชน  ต้องจ่ายค่าเทอมแพง และครูท่โรงเรียนเอกชนก็ไม่มีความรู้เกี่ยวกับการศึกษา

พิเศษ สอนแบบสอนไปวันๆ แต่เมื่อมีการวัดผลประเมินผลใช้ข้อสอบชุดเดียวกันกับเด็กปกติผลการสอบออกมากลายเป็นเหมือนเด็กที่เรียนแย่ 

ทำให้เด็กขาดความภาคภูมิใจในตนเองโดนเพื่อนมองว่าโง่  แต่แม่รู้ว่าลูกแม่ตั้งใจและพยายามท่สุดแล้ว อยากให้รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ

ให้ความดูแลเด็กกลุ่มนี้อย่างลึกซึ้งและจริงจัง จริงใจ อย่างแท้จริง  จาก หัวอกแม่

ผู้แสดงความคิดเห็น หัวอกแม่ (WWW-dot-grorarot_1234-at-hotmai-dot-com)วันที่ตอบ 2011-02-04 23:23:13


ความคิดเห็นที่ 8 (2126919)

ประเทศไทยเรายังอีกนานมาก แค่ครูเตรียมการสอนลูกทุกวันก็ขอบคุณแล้วครับ เพราะ ลูกเล่าว่าบางวันกว่าครูจะเข้าสอนก็ผ่านไป 20-30 นาที ปล่อยให้เด็กพิเศษรอๆๆๆๆ ปฎิรูปนี้ขอแค่บังคับใช้กฎหมายการพิเศษจริงจังเถอะครับ การศึกษาพิเศษจะได้มีคุณภาพเสียที หรือไม่ก็ต้องมีบทลงโทษคุณครูที่ไม่สอน หรือโรงเรียนที่ปฏิเสธเด็กพิการเข้าเรียนเถอะครับ ผมเป็นคนหนึ่งที่ พาลูกหาโรงเรียนที่จะเรียนเทอมหน้า กลัวลูกไม่มีที่เรียน สงสารลูกด้วยครับ ผู้ใหญ่ในกระทรวงช่วยด้วยครับ คิดว่าทำบุญ

ผู้แสดงความคิดเห็น เหน่ง วันที่ตอบ 2011-02-27 22:12:06


ความคิดเห็นที่ 9 (2127354)

เน้นให้นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข  และเน้นการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง
ให้มากที่สุด ส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย รักศิลปวัฒนธรรมไทยรวมทั้งให้ใช้ภาษาอื่นที่เป็น
ภาษาสากลได้อย่างน้อย  ๑  ภาษา    ส่งเสริมความสามารทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  เห็นคุณประโยชน์และรักที่จะใช้พลังงานธรรมชาติและเทคโนโลยีที่เหมาะสมให้สอดคล้อง
กับวิถีชีวิต มีคุณธรรมจริยธรรม  เรียนฟรี 12 ปี จึงจะมีคุณภาพครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ครูดี วันที่ตอบ 2011-03-05 12:52:00


ความคิดเห็นที่ 10 (2127726)

เน้นการสอนโครงงานให้นักเรียนลงมือปฏิบัติมากๆ จะได้เอาตัวรอดค่ะ เพราะส่งหตดูเด็กบ้านเราทักษะชีวิตไม่มีเลย เอาตัวรอดในสังคมน้อย ทำอย่างไรให้วิชาสังคมเป็นวิชาที่นักเรียนเรียนแล้ว อยู่ในสังคมได้ ดำเนินชีงิตได้ด้วยตนเอง รักชุมชนรักเพื่อบ้าน

 

ผู้แสดงความคิดเห็น คนไทย วันที่ตอบ 2011-03-10 14:22:10


ความคิดเห็นที่ 11 (2127728)

ขอแค่มีตำรา น่าเรียน มีสีสัน มีแผนผังความคิด น่าสนใจ มีสรุปท้ายบท แก่นักเรียน เถอะครับ

รัฐบาลทำได้ไหม

ผู้แสดงความคิดเห็น คนไทยเหมือนกัน วันที่ตอบ 2011-03-10 14:27:09


ความคิดเห็นที่ 12 (2130519)

ปฏิรูปคราวนี้ขอพื้นที่ให้เด็กพิเศษมีที่นั่งเรียนหนังสือร้อยเปอร์เซ็นเถอะค่ะ เปิดเทอมทีต้องเครียด กังวลไม่รู้ว่าโรงเรียนจะให้ออกเมื่อไหร่ ขอให้รัฐบาลให้ความมั่นใจว่าเด็กพิเศษทุกคนได้เข้าเรียน...ในโรงเรียนใกล้บ้านค่ะ..แค่นี้ก็ขอบพรพคุณมากๆแล้วค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น คน กทม วันที่ตอบ 2011-03-20 13:51:21


ความคิดเห็นที่ 13 (2134035)

หลักการดีแต่การปฏิบัติล้มเหลวตั้งแตระดับกระทรวงถึงครอบครัว  ดังนี้

1. ตามพรบ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ  พ.ศ.2551 มาตรา8 วรรค5 กำหนดว่าสถานศึกษาใดไม่รับคนพิการเข้าศึกษาให้ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามกฎหมาย เพราะตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 กำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าบุคคลมีความเสมอภาคกันไม่เว้นแม้คนพิการ  ซึ่งรัฐต้องจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เขาฟรีไม่น้อยกว่า12ปี อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  แต่ปรากฎว่าบางโรงเรียนยังไม่เต็มใจที่จะรับ  หรือรับก็ยังไม่มีครูที่มีความรู้ความสามารถที่จะดูแลเด็กพิเศษเหล่านั้น  โดยเฉพาะครูที่มีจิตใจที่พร้อมจะทำงานเพื่อเด็กจริง การจัดให้ครูปกติเข้ารับการอบรมทางการศึกษาพิเศษเป็นเรื่องที่ดีทำให้ครูมีความรู้และมองเห็นแนวทางการเรียนการสอนเด็กกลุ่มนี้  แต่ความชำนาญจะสู้คนที่เรียนมาทางด้านการศึกษาพิเศษโดยตรงไม่ได้ 

2. หน่วยงานการศึกษาพิเศษกับ สพฐ.ทำไมไม่ประสานงานกัน  เพราะทุกวันนี้เด็กพิเศษเข้ามาเรียนร่วมในโรงเรียนปกติมากแล้ว  เหตุใดจึงไม่มีครูที่จบทางการศึกษาพิเศษเข้าบรรจุใน สพฐ.

3..หน่วยงานทางการศึกษาพิเศษบางที่เหมือนเมืองในหมอก  ทำงานไม่โปร่งใส  แต่ในหมอกนั้นยังมีน้ำค้างที่พร้อมจะให้ความเย็นฉ่ำแก่เด็กพิการ  ขอชื่นชมบุคลากรที่ดี  มีอุดมการณ์  คุณเป็นนางฟ้า  เทวดาของผู้ด้อยโอกาส  บุคลากรใดที่เป็นคราบไคลในวงการคุณคือคนที่ควรจะได้รับการบำบัดมากที่สุด เพราะร่างกายดีแต่พิการใจ

ตราบใดที่ทั้ง3ข้อยังไม่ได้รับการแก้ไข เด็กพิเศษของไทยก็อาเมน

ผู้แสดงความคิดเห็น ครูปกติ วันที่ตอบ 2011-05-07 11:46:19


ความคิดเห็นที่ 14 (2134210)

อยากให้มีหน่วยงานที่รับฟ้อง หน่วยงานไหนเลือกปฏิบัติกับคนพิการบ้าง เพราะมีแต่กฎหมายแต่ไม่เห็นมีมาตรการกำกับเลยยยยย

 

ผู้แสดงความคิดเห็น .... วันที่ตอบ 2011-05-10 00:20:01


ความคิดเห็นที่ 15 (2142805)

 

นักเรียนที่เป็น( แอลดี  สมาธิสั้น )  สามารถเรียนจบม.6 แต่อยากเป็นครูการศึกษาพิเศษเพราะเข้าใจเด็กพิเศษได้ดี 

และจะปฏิบัติงานด้านครูการศึกษาพิเศษได้ดอย่างเข้าใจและลึกซึ้ง  น่าจะลดเกรดจากผลการเรียน(ในการสมัครครูพันธ์ใหม่)

เพื่อเข้าเรียนราชภัฎเพราะในการผลการเรียนย่อมด้อยกว่าบุคคลปกติแต่ด้วยจิตวิญญาณและความรักในความเป็นครู

ไม่ด้อยกว่าแน่นอน ( นี่คื่อ..คำเรียกร้องจากเด็กพิเศษ ที่เรียกร้องขอความพิเศษเพื่อเป็นกำลังและแรงใจ..)

ผู้แสดงความคิดเห็น เด็กพิเศษคนหนึ่ง วันที่ตอบ 2011-08-12 11:26:45


ความคิดเห็นที่ 16 (2163461)

ขอให้มีการนำกฎหมาย การศึกษาคนพิการมาใช้ให้ครบ มาบังคับใช้ และกำหนดโทษ เถอะค่ะ เพราะผู้ปกครอง ดีใจที่มีกฎหมายนี้แต่สองปีแล้วก็ไม่เห็นต่างกับก่อนมีกฎหมาย ... โรงเรียนก็ยังไม่รับเด็กพิการ เข้าเรียนอยู่ดี...

ผู้แสดงความคิดเห็น แม่ณัฐ วันที่ตอบ 2012-05-25 08:18:38


ความคิดเห็นที่ 17 (2166964)

ในกรุงเทพควรมีโรงเรียนเรียนร่วมให้มากกว่านี้ เพราะมีแต่โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ การเดินทางมาส่งลูกไกลมากค่ะ แต่โรงเรียนอื่นไม่รับลูกเข้าเรียน..อยากให้การจัดการศึกษามีความเท่าเทียมกันจริงๆ ตามที่กฎหมายระบุ..

รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาควรให้ความสำคัญกับเด็กพิเศษให้เรียนใกล้บ้านได้จริงๆ 

ผู้แสดงความคิดเห็น ผู้ปกครองเด็กพิเศษ วันที่ตอบ 2012-07-18 22:24:43


ความคิดเห็นที่ 18 (2166966)

อยากให้ทุกโรงเรียนรับนักเรียนพิเศษเข้าเรียน จะได้ไม่ต้องมาส่งลูกเรียนไกลบ้าน ใช้เวลานานมากค่ะกว่าจะมาส่งลูกที่โรงเรียนที่ยอรับลูกเข้าเรียน  ไม่อยากเอาลูกไว้ที่โรงเรียนพิการ เพราะไปดูแล้ว เหมือนโรงเลี้ยงเด็ก เสื้อผ้านักเรียนก็ไม่ได้ใส่ มีแต่เสื้อยืดสีเหมือนกันทั้งหมด บางโรงเรียน มีเบอร์โทรศัพท์โรงเรียนติดเสื้อด้วย

สำนักการศึกษาพิเศษ ควรมีการนิเทศติดตามประสิทธิภาพของโรงเรียนเฉพาะความพิการ ว่านักเรียนจบแล้วได้อะไรและยังคงเป็นภาระต่อครอบครัวหรือไม่ หลักสูตรที่สอนหรืออาชีพที่สอนนักเรียนนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได้จริงหรือไม่

ผู้แสดงความคิดเห็น ธรรม วันที่ตอบ 2012-07-18 22:34:05


ความคิดเห็นที่ 19 (3369889)

โรงเรียนปกติควรมีครูที่มีความรู้การศึกษาพิเศษประจำอยู่

ผู้แสดงความคิดเห็น ครู วันที่ตอบ 2013-05-05 08:59:44


ความคิดเห็นที่ 20 (3372886)

การจัดการเรียนการสอนงานอาชีพสำหรับนักเรียนพิการควรมีการจัดทำหลักสูตรให้ชัดเจน นักเรียนบางคนมีความสามารถมากกว่าการทำอาชีพที่โรงเรียนสอน (ทำไม้กวาด เลี้ยงเป็ด เลี้ยงกบเลี้ยงหมู ทำนา......)  ไม่สอดคล้องกับบริบทรอบข้างนักเรียน หลังจากจบมาแล้วนักเรียนก็นำความรู้มาใช้ไม่ได้  อีกอย่างเสียดายความรู้ครูื เพราะครูบางคนจบสายวิทย์ฯ มา แต่ผอ.โรงเรียนก็ให้สอนนักเรียนทำอาชีพ จักสาน เกษตร (ครูไม่ถนัด ไม่มีความสุข)  ควรคัดกรอง แบ่งระดับความสามารถของนักเรียน แล้วสอนตามความสามารถจริงๆ  ตอนนี้เห็นโรงเรียนส่วนใหญ่ ทำแต่อาชีพ  จบมาแล้วเป็นภาระเหมือนเดิมเพราะอาชีพที่สอนไม่ตรงกับสิ่งแวดล้อมที่บ้านนักเรียน ทำไม...ไม่พิจารณาก่อน

ผู้แสดงความคิดเห็น ผู้ปกครองนักเรียนหูหนวก วันที่ตอบ 2013-06-22 11:45:13


ความคิดเห็นที่ 21 (3980367)

Thanks a lot, that’s great http://goo.gl/tfeKBm

ผู้แสดงความคิดเห็น hani วันที่ตอบ 2016-04-09 16:47:05


ความคิดเห็นที่ 22 (4114977)

 ลูกเข้าเรียนอนุบาล1 ที่ ร.ร.อนุบาลพิบูลเวศ สุขุมวิท 71 ปี2558 เริ่มสังเกตุได้ว่าน้องเป็นสมาธิสั้นตอนเทอม 2 คุณครูแนะนำให้พาไปหาหมอ แม่ก็พาไปทำนัดตั้งแต่ต้นปี2559 ได้คิวนัดพบหมอวันที่ 6 ธ.ค. 2559 พอปีการศึกษา 2559 เริ่มน้องก็ขึ้นอนุบาล 2 ปัจจุบันน้องอายุ 6 ขวบ เทอมแรกเริ่มต้นกับครูคนใหม่ น้องทำร้ายเพื่อนบ่อย คุณครูบอกว่าไม่ไหวให้แม่พาน้องไปพบหมอด่วนน้องต้องได้รับยา ตอนนั้นแม่ทำใจลำบากอย่างมากหัวอกคนเป็นแม่เหมือนโลกหยุดหมุนไปชั่วขณะ พอตั้งสติได้ก็พาน้องไปพบหมอและได้รับยาสำหรับเด็กสมาธิสั้นมา ช่วงแรกน้องก็นิ่งขึ้น ครูก็เหนื่อยน้อยลง พอเข้าเทอม 2 นี้น้องเริ่มรุนแรงมากขึ้น คือทำร้ายเพื่อนหนักขึ้นกว่าเดิม จนตอนนี้คุณครูบอกให้คุณแม่ดูแลน้องเองก่อนที่บ้านจนกว่าน้องจะดีขึ้นเพราะคุณครูดูแลไม่ไหวคุณครูเหนื่อยมากับน้องและรับผิดชอบไม่ไหว น้องทำร้ายเพื่อนและทำลายข้าวของ ถ้าไม่งั้นคุณแม่ต้องหาคนมาประกบน้องในห้องเรียนไม่ให้น้องทำพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ถ้าหาคนไม่ได้ต้องให้น้องหยุดเรียนไปก่อน เหมือนโลกหยุดหมุนอีกครั้งสำหรับคุณแม่หูอื้อคิดอะไรไม่ออก ตอนนี้เครียดมากๆ คะไม่รู้จะทำยังไงต่อไปหลังจากนี้ บางทีคิดว่าทำไม่โลกใบนี้ช่างอยู่ลำบากมากขึ้นทุกๆ วัน

ผู้แสดงความคิดเห็น แม่ที่อยากให้ลูกเป็นคนปกติ วันที่ตอบ 2017-01-10 15:07:001


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล